Masjid Al-Khoir

Januari 18, 2008

Kisah – kisah sahabat Nabi

Filed under: Teladan — masjidalkhoir @ 3:48 am

Sahabat Nabi Muhammad SAW :

1. Abu Bakar as Sidiq

2. Umar bin Khotob

3. Utsman bin Affan

4. Ali bin Abi Tholib

  Az-Zubair bin Al-Awwam

  Filed under: Teladan — masjidalkhoir @ 3:41 am

  … Saya tidak akan keluar dari Islam sampai kapanpun.

  Dilahirkan pada tahun 28 sebelum Hijriah. Nama sebenarnya az-Zubair bin ‘Aw-wam bin Khuwailid al-Qursy al-Asady. Biasa dipanggil Abu Abdullah. Beliau bergelar Hawwaari Rasulullah (pengikut Rasul). Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah di kakeknya, Qushai. Khodijah, istri Rasulullah sekaligus Ummul mukminin, adalah bibinya. (more…)

  Ali Bin Abi Tholib

  Filed under: Teladan — masjidalkhoir @ 3:38 am

  … Berbicaralah dengan manusia dengan bahasa yang mudah dipahami (Ali ra).

  Dilahirkan di Mekkah 32 tahun sejak kelahiran Rasulullah dan 10 tahun sebelum kenabian Muhammad bin Abdullah (Rasulullah). Nama lengkapnya Ali bin Abu Tholib bin Abdul Mutholib bin Hasyim al-Qursy al-Hasyimy. Satu kakek dengan Rasulullah, yaitu kakek pertama; Abdul Mutholin. Nama panggilannya Abul Hasan, kemudian Rasulullah memberikan nama panggilan lain, yaitu Abu Turob. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abdul Manaf al-Qursyiah al-Hasyimiah. (more…)

  Utsman Bin Affan

  Filed under: Teladan — masjidalkhoir @ 3:35 am

  Maka niscaya Allah akan cukupkan bagi kalian…(QS.Al-Baqoroh;138)

  Dilahirkan di Mekkah, 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah atau 5 tahun setelah terjadi peristiwa gajah (peristiwa penyerbuan gajah terhadap Ka’bah yang dipimpin oleh Raja Abraha). Peristiwa ini diabadikan dalam salah satu surah al-Qur’an yang dikenal dengan surah al-Feil (gajah). (more…)

  Umar Bin Khotob

  Filed under: Teladan — masjidalkhoir @ 3:32 am
  syetan tidak akan mampu menghalangi jalanmu.(hadits)

   

  Lahir 40 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Nama lengkapnya Umar bin Khottob bin Nafail bin Abdul ‘Izzy al-Qursy. Nama pangilannya adalah Abu Hafsh (anak singa). Ayahnya, al-Khottob bin Nufail al-Adwy adalah seorang yang gagah berani. Ibunya, Hantamah binti Hasyim bin al-Mughiroh. Gelarnya al-Faaruq (pembeda/pemisah antara yang benar dengan yang batil). Pada masa jahiliyah menikah dengan kerabat dekatnya, Ummu Kultsum binti Jaruul. Sesudah masuk Islam, menikah dengn Zaenab bin Ma’dhun, Ummu Kultsum binti Ali ra., Jamilah binti Tsabit, Ummu Hakim binti al-Harits, ‘Atakah binti Zaid, Sabi’ah binti al-Harits. Dari perkawinannya lahir 12 anak. 6 anak laki-laki; Abdullah, Abdurrahman, Zaid, Ubaidillah, ‘Ashim dan ‘Iyadh. 7 anak perempuan; Hafsah,Roqiyah, Fatimah, Shofiyah, Zainab dan Ummul Walid. (more…)

  Laman Berikutnya »