Masjid Al-Khoir

Januari 25, 2011

ABDULLAH BIN UMMI MAKTUM

Filed under: Sahabat Nabi — masjidalkhoir @ 11:57 pm

Seorang laki-laki buta yang Allah turunkan ayat mengenainya sebanyak enam ayat yang akan terus dibaca dan akan terus dibaca hingga hari kiamat.”

(Ahli Tafsir al-Qur’an)


Siapakah laki-laki yang dengan sebabnya Rasulullah mendapat teguran yang sangat keras dari atas langit ke tujuh dengan teguran yang sangat membuat beliau sakit.

Siapakah laki-laki yang dengan sebabnya malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu dari Rasulullah untuk nabi Muhammad?”

Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah `.

Abdullah bin Ummi  Maktum berasal dari Makkah dari suku Quraisy. Dia masih mempunyai hubungan darah dengan Rasulullah`. Abdullah bin Ummi Maktum adalah putra paman Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid ra, istri beliau. (more…)

JA’FAR BIN ABDUL MUTHALIB

Filed under: Sahabat Nabi — masjidalkhoir @ 5:47 am

Aku melihat Ja’far di surga mempunyai dua sayap yang basah mengeluarkan darah (Hadis nabi)

Dari keturunan bani Abdi Manaf, ada lima orang yang sangat mirip sekali dengan Rasulullah. Hingga banyak sekali mata yang tidak mengetahui apakah itu Rasulullah atau bukan.

Tidak diragukan lagi pasti para pembaca yang budiman ingin mengetahui siapa saja lima orang yang menyerupai Rasulullah Saw. tersebut.

Mari kita mengenal mereka. Mereka adalah, yang pertama, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, sepupu Rasulullah dan saudara sepersusuan beliau. Yang kedua, Qutsam bin Abbas bin Abdul Muthalib, juga sepupu beliau. Yang ketiga, Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim, kakek Imam Syafi’i Ra. Yang keempat adalah, Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Saw, dialah orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Sedangkan yang terakhir adalah Ja’far bin Abdul Muthalib, saudara Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib.

Mari kita simak bersama-sama sejarah kehidupan Ja’far.

Abu Thalib, adalah orang yang mempunyai anak banyak dan kehidupan yang sederhana, meskipun dikenal dengan kemuliaan dan ketinggian derajatnya di kalangan kaum Quraisy.

Dari hari ke hari kondisinya semakin kekurangan karena musim paceklik di Makkah saat itu. Semua binatang ternak mati, dan semua manusia hanya bisa makan tulang-tulang kering.

Pada waktu itu dari kalangan bani Hasyim tidak ada orang yang lebih kaya dari Muhammad bin Abdillah dan pamannya Abbas.

Muhammad berkata kepada Abbas, “Wahai pamanku, sesungguhnya saudaramu, Abu Thalib mempunyai keluarga yang banyak. Sedangkan saat ini semua orang tertimpa musim paceklik hingga kelaparan, sebagaimana yang engkau lihat. Pergilah bersamaku untuk lalu kita menanggung salah satu di antara keluarganya. Aku menanggung satu anaknya dan engkau menanggung satu anaknya yang lain kemudian kita cukupi nafkahnya.

(more…)

Januari 24, 2011

Siroh Nabi (MP3)

Filed under: Uncategorized — masjidalkhoir @ 2:18 am

Assalamu’alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Saudara-saudaraku muslim semuanya,yang semoga diberi rahmat oleh Allah…Rasullullah adalah suri tauladan kita semua,tapi banyak sekali dikalangan orang Islam yang belum mengerti akan perjalanan dan jejak Rasullullah selama beliau hidup, perjuangannya dalam menegakkan Islam yang mulia ini..

Maka kami menyediakan beberapa kajian mengenai Sirah nabi semenjak Beliau lahir sampai beliau wafat

1. SN 01_Muqodimah

2. SN02_Adyan

3. SN03_Abrahah & Maulid

4. SN04_Masa Remaja Rasullullah

5. SN05_Khodijah dan wahyu pertama

6. SN_06 Tahun Pertama Wahyu

7. SN_07 Dakwah Pertama Rasullullah

8. SN_08 Abi Makie Isra’ Mi’raj

9. SN_09 Boikot

10. SN_10 Pembukaan Hijrah

11.SN_11 Perintah Hijrah

12.SN_12 Hijrah Pertama & Islam Umar

13.SN_13 di Madinah

14.SN_14 Perang Badar

15.SN_15 Rampasan Perang Badar

16.SN_16 Akhir Badar dan Keluarnya Qoinuqo’

17.SN_17 Perang Uhud

18.SN_18 Awal Peristiwa Khandaq

19.SN_19 Perang Khandaq (Zainab dan Rasullullah)

20.SN_20 Perang Khandaq

21.SN_21 Akhir Perang Khandaq

22..SN_22 Serang Balik Khandaq

23.SN_23 Peristiwa Ghoswatul Ajaib

24.SN_24 Fitnah Aisyah

25.SN_25 Suhul (perjanjian) Hudaibiyah 1

26.SN_26 Suhul Hudaibiyah 2

27.SN_27 Awal Perang Khaibar

28.SN_28  Perang Khaibar

29. SN_29 Akhir Perang Khaibar

30.SN_30 Pasca Khaibar

31.SN_31 Awal Perang Mu’tah

32.SN_32  Perang Mu’tah

33.SN_33 Pembukaan Fathu Mekka

34.SN_34 Fathu Mekka

35.SN_35  Pasca Fathu Mekka

36.SN_36 Perang Hunain

37.SN_37 Pasca Hunain

38.SN_38  Perang Tabuk 1

39.SN_39 Perang Tabuk 2

40.SN_40 Pemisahan Munafiq

41.SN_41 Pernyataan Islam

42.SN_42 Wada Rasullullah

43.SN_43 Rasullullah Sakit

44.SN_44 Wafatnya Rasullullah

Alhamdulillah untuk siroh Nabi ini sudah selesai. .semoga bermanfaat bagi kita semuanya

ABDULLAH BIN ABBAS

Filed under: Sahabat Nabi — masjidalkhoir @ 1:54 am

Abdullah bin Abbas adalah pemuda yang dewasa, mempunyai lisan yang selalu bertanya dan akal yang sangat cerdas” (Umar bin Khattab)

Sungguh sahabat kita yang mulia ini mempunyai kemuliaan dalam segala hal. Tidak ada sedikitpun yang tidak terjamah dengan kemuliaannya. Kemuliaannya yang pertama ialah sebagai seorang sahabat Rasulullah. Meskipun dia dilahirkan jauh hari dari Rasulullah, namun Abdullah bin Abbas masih sempat mendapat kemuliaan untuk menjadi sahabat beliau.

Kemuliaan yang kedua ialah hubungan kerabatnya dengan Rasululllah. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah Saw. Kemuliaannya yang ketiga  adalah keilmuannya yang luas. Abdullah bin Abbas adalah seorang alim dan shalih dari kalangan umat nabi Muhammad. Dia juga merupakan lautan ilmu yang sangat dalam.

Kemuliaan yang lainnya adalah ketakwaanya. Abdullah bin Abbas merupakan orang yang sering puasa di siang hari, sering shalat tahajjud pada malam hari, dan sering beristighfar di waktu pagi menjelang subuh. Abdullah bin Abbas adalah orang yang sangat sering menangis karena takut kepada Allah. Karena seringnya beliau menangis air matanya membekaskan dua garis di pipinya.

Dialah Abdullah bin Abbas, pendidik yang alim dan mengenal Allah dari kalangan umat nabi Muhammad. Dia adalah orang yang paling mengetahui kitab Allah dan paling pandai dalam mentakwilkannya, paling pandai dalam menyelami kandungan-kandungannya, hingga menemukan maksud-maksud serta rahasia-rahasia al-Qur’an.

Abdullah bin Abbas dilahirkan tiga tahun sebelum hijrah. Ketika Rasulullah wafat usianya tidak lebih dari 13 tahun saja.

Meskipun demikian namun Abdullah bin Abbas menghafal 1660 hadis Rasulullah untuk kaum muslimin yang sering diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab shahihnya.

Ketika Abdullah bin Abbas dilahirkan, dia dibawa  menuju Rasulullah. Rasulullah memasukkan air liur beliau ke  tenggorokannya dengan tangan beliau. Sehingga yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah air liur Rasulullah yang berkah dan suci. Bersamaan dengan masuknya air liur tersebut masuk pula takwa dan hikmah ke dalam dirinya. (more…)

Januari 22, 2011

ABBAD BIN BASYAR

Filed under: Sahabat Nabi — masjidalkhoir @ 3:59 am

“Ada tiga orang dari kalangan Anshar yang tidak akan tertandingi kelebihannya. Mereka adalah, Sa’ad bin Muadz, Usaid bin Khudlair, dan Abbad bin Basyar.” (Aisyah, Ummul Mukminin)

 

Abbad bin Basyar merupakan nama yang berkilau dan bersinar sangat terang dalam sejarah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa salam. Jika anda mencarinya dari kalangan para hamba, maka anda akan mendapatinya sebagi hamba yang sangat bertaqwa, berjiwa bersih, dan selalu bangun malam dengan membaca beberapa juz al-Qur’an. (more…)